Biofeedback

Bij biofeedback worden signalen van het lichaam gemeten en zichtbaar gemaakt. Tijdens de behandelingen wordt feedback op deze signalen gegeven, waardoor u zich bewust wordt van zijn lichamelijke reacties en ze vervolgens onder controle leert krijgen. De signalen van het lichaam waarop feedback kan worden gegeven, zijn onder andere:

  • Temperatuur
  • Spierspanning
  • Hersengolven
  • EEG
  • Hartslag
  • Ademhaling
  • Bloeddruk
  • Huidgeleidingsreactie

 

Biofeedback heeft meerdere toepassingsgebieden. Een voorbeeld van een toepassingsgebeid van biofeedback puur gericht op het controleren van lichamelijke reacties is het aanspannen van verkeerde spieren, iets dat men zichzelf in de loop der tijd onbewust heeft aangeleerd of het gevolg is van pijn. Het aanspannen van de spieren kan onder andere leiden tot lage rugpijn, incontinentie, hoofdpijn en verergering van al aanwezige pijnklachten. Biofeedback wordt in dit geval toegepast om de spierspanning of andere lichamelijke reacties onder controle te krijgen, zodat de klachten verminderen. Een andere vorm van biofeedback is het zichtbaar maken van de relatie tussen gespannen zijn en koude handen. Met een sensor op de hand wordt de lichaamstemperatuur van de gemeten en op een beeldscherm weergegeven. Op deze manier wordt geleerd welke lichamelijke reactie warmere handen oplevert en kan er controle op worden uitgeoefend. Door de wederzijdse relatie tussen lichaam en geest krijgt u niet alleen warme handen, maar de daarbij horende ontspanning.

Klik hier als u meer informatie wenst of zich wilt aanmelden voor Biofeedback.