Gezondheidsmanagement

Gezondheid van de medewerkers is essentieel voor de continuïteit van elke organisatie. Mede geprikkeld door aangescherpte wetgeving zien werkgevers steeds vaker in dat een goede preventie en aanpak van arbeidsongeschiktheid een belangrijke doelstelling binnen de bedrijfsvoering is.

De registerfysiotherapeut van het Beweegcentrum Winschoten kan u als volgt daarbij helpen:

  • Behandelen van klachten van het bewegingsapparaat en het begeleiden van het herstel.
  • Arbeidsreïntegratie therapie aanbieden, waaronder fysieke functiegerichte reïntegratietrainingen of een arbo-advies.
  • Preventieprogramma’s initiëren zoals medische fitness, voorlichting over RSI, werkplekonderzoek, rugklachtpreventie, werkhouding etc.
  • Coachen van werknemers bij het uitoefenen van hun werk, zowel lichamelijk, psychologisch als ergonomisch.

Het traject start met een intake waarbij de fysiotherapeut de klachten van uw werknemer onderzoekt. Samen met de werknemer gaat de fysiotherapeut na welke preventieve en/of curatieve maatregelen het meest geschikt zijn. Daaruit volgt een herstelbegeleidingsadvies en een individueel begeleidingstraject met als doel reïntegratie. Ook nazorg is inbegrepen want dit kan een belangrijk onderdeel zijn om herhaling te voorkomen. Tijdens de uitvoering van het begeleidingstraject legt de fysiotherapeut alle activiteiten en vorderingen vast waardoor aan alle wettelijke verplichtingen wordt voldaan.

Klik hier als u de mogelijkheden rond gezondheidsmanagement met ons wilt bespreken.