Kaakklachten

U heeft ons benaderd in verband met uw kaakklachten. Uw klachten hebben dan mogelijk te maken met de kaakgewrichten en/of de spieren van het kauwstelsel.

Voordat tot behandeling wordt overgegaan, is het van belang duidelijk vast te stellen wat bij u de mogelijke oorzaak van de klachten is. Afhankelijk hiervan kan uw behandelaar een kaakfysiotherapeut, tandarts, kaakchirurg en/of psycholoog zijn. Bij problemen met de spraak wordt ook een logopedist bij uw behandeling betrokken.

De kaakfysiotherapeutische behandeling bestaat uit instructies hoe u de mond goed kunt gebruiken en ontspannen. Vaak krijgt u oefeningen voor thuis en leert u om zelf pijnlijke kauwspieren te masseren. Verder bekijkt de kaakfysiotherapeut of er een verband is tussen andere klachten, bijvoorbeeld die van de nek.

Welke zorgverlener u ook gaat behandelen: uw eigen medewerking is het allerbelangrijkste. Succes is alleen mogelijk als u de gegeven adviezen en instructies zorgvuldig naleeft en de oefeningen regelmatig doet.