Neurorevalidatie

Neurorevalidatie richt zich op het zo optimaal functioneren in het dagelijks leven na (niet - aangeboren) hersenletsel en bij hersenaandoeningen (bv.herseninfarct, hersenbloeding, ziekte van Parkinson en dementie).

Bij neurorevalidatie richt de fysiotherapie zich op het optimaal functioneren met de motorische, cognitieve en gedragsbeperkingen die de patiënt heeft met of zonder geheugenstoornis. Mogelijkheden voor behandeling zijn bijvoorbeeld:

  • Het aanleren van cues om uit de freezing te komen.
  • specifieke oefeningen voor thuis; b.v. spierversterkend, stabiliserend, of mobiliserend.
  • advies en training betreffende transfers, functioneel lopen en loophulpmiddelen
  • inschatten van valgevaar, valpreventie.