Sportfysiotherapie

De NVFS sportfysiotherapeut® is een fysiotherapeut die zich heeft gespecialiseerd in sport en sporters. Hij weet welke eisen een sport aan het lichaam stelt, wat bewegen met ons doet en wat de motivatie van sporters is. Daarom kan hij je adviseren over de opbouw van je training, over schoenen en braces, je helpen bij de keuze van een sport en je bijstaan als je een blessure hebt. Je kunt zelf rechtstreeks met de NVFS sportfysiotherapeut® een afspraak maken. Wat de ziektekostenverzekeraar vergoedt, is afhankelijk van je verzekering.

Een sportfysiotherapeut werkt nooit alleen, maar altijd vanuit een intercollegiaal netwerk van huisartsen, sportartsen, chirurgen en orthopeden, sport medische instellingen, Olympische steunpunten, sportmasseurs, trainers en sportdiëtisten. Hij weet waar zijn deskundigheid ophoudt en zal u dan ook tijdig en gericht doorverwijzen. De NVFS sportfysiotherapeut® is geregistreerd bij het centraal kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie en is tevens lid de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Sportgezondheidszorg.

Klik hier als u zich wilt opgeven voor een consult of behandeling bij onze NVFS sportfysiotherapeut®. LEES VERDER