NIEUWS

Plusaudit behaald

 

Beweegcentrum Winschoten heeft op 28 oktober 2013 wederom de plusaudit van Zorgverzekeraars Menzis, Achmea en de Friesland behaald! Hiermee hebben we als pluspraktijk onze kwaliteiten weer bewezen.
Deze controle wordt elke 2 jaar door een onafhankelijk bureau uitgevoerd. Hierdoor is de patiënt binnen deze praktijk verzekerd van de beste zorg op het gebied van doelmatigheid en effectiviteit en staat elke therapeut binnen deze praktijk borg voor de beste kwaliteit van zorg.

 

Op zoek naar een verzekeraar die
fysiotherapie in 2013 voor u prima vergoedt?

Fysiotherapie PolisPluimen
Hoe zit het met verzekeren en fysiotherapie in 2013? De Fysiotherapeut geeft u als voorbeeld een aantal polissen die fysiotherapie in 2013 prima vergoeden*. Hiermee willen we u bewust maken van het belang van het afsluiten van een aanvullende verzekering voor fysiotherapie. Met een aanvullende verzekering, met een prima dekking voor fysiotherapie, zorgt u ervoor dat dat fysiotherapie voor u toegankelijk en betaalbaar blijft! Op deze site leest u precies hoe het zit met verzekeren en fysiotherapie!

Selectie zorgpolissen (Fysiotherapie PolisPluimen)
De Fysiotherapeut maakt u graag bewust van het belang van een aanvullende verzekering. Dat doen we door een selectie te publiceren van aanvullende zorgverzekeringen die fysiotherapie prima vergoeden.
Om tot een selectie van zorgpolissen te komen heeft de Fysiotherapeut twee criteria toegepast.
1. Vergoeding van 27 of meer zittingen bij de fysiotherapeut.
2. Er is geen sprake van medische selectie.

Hier vindt u de lijst met PolisPluimen.

Restitutie
Hieronder vindt u ook een lijst met zorgverzekeraars die polissen bieden met een restitutietarief. Dat betekent dat een consument de fysiotherapeut kan kiezen die hij wil, ook al heeft die fysiotherapeut geen contract met de desbetreffende zorgverzekeraar. Hierdoor heeft de consument keuzevrijheid. Het restitutietarief van de geselecteerde polissen is 60 tot 100% van het laagste gecontracteerde tarief.

Hier vindt u de lijst met een polissen met een restitutietarief.

Persoonlijke zorgbehoefte
Een aanvullende zorgverzekering moet passen bij de persoonlijke zorgbehoefte. Als u jong bent en geen beweegklachten heeft, maakt kunt u andere keuzes maken dan iemand met COPD bijvoorbeeld. Daarom vindt u op deze site  een tool waarmee u zelf kunt kijken welke aanvullende zorgverzekering bij u past!

Beweegcentrum Winschoten is door Zilveren Kruis benoemd tot TopPraktijk

PlusPraktijken zijn fysiotherapiepraktijken die niet alleen voldoen aan alle kwaliteitseisen van de eigen beroepsvereniging, maar een stapje verder gaan. Met aanvullende programma's bijvoorbeeld. Of met het inzichtelijk maken van de kwaliteit.

Zo kan elke PlusPraktijk eenvoudig met andere praktijken vergeleken worden. Bij de kwaliteitseisen gaat het bijvoorbeeld om de deskundigheid van de fysiotherapeuten, het resultaat van klanttevredenheids-onderzoeken, een standaardprocedure voor het vastleggen en in kaart brengen van de klachten, het aantal behandelingen voor een bepaalde lichamelijke klacht. Andere voordelen van een PlusPraktijk zijn de bereikbaarheid, de openingstijden en de wachttijd.

Samenwerking
Vaak werken de zorgverleners van een Pluspraktijk ook samen met bijvoorbeeld diëtisten of artsen in ziekenhuizen, omdat sommige klachten een brede aanpak nodig hebben.

Beweegcentrum Winschoten krijgt TopZorg predicaat van Menzis

31 oktober 2011 - Zorgverzekeraar Menzis heeft Beweegcentrum Winschoten het TopZorg predicaat toegekend.
Menzis kent het predicaat TopZorg toe aan praktijken die voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van kwaliteit van zorg, service en informatie voor de patiënt. Tijdens een feestelijke bijeenkomst maandag 31 oktober jl., overhandigde Bas Leerink, lid van de Raad van Bestuur Menzis, het predicaat Topzorg aan de aanwezige fysiotherapeuten. Het TopZorg predicaat bestaat al voor een negental behandelingen in ziekenhuizen. Nu breidt Menzis dit uit met fysiotherapie.

TopZorg fysiotherapie
Door eisen te stellen probeert Menzis de kans op een goed verloop van de behandeling en herstel zo groot mogelijk te maken voor de verzekerde.
Slechts 140 fysiotherapiepraktijken in Nederland die voldoen aan hoogste eisen op het gebied van korte wachttijden, medische kwaliteit en patiëntinformatie krijgen het TopZorg predicaat. De eisen zijn onder meer gebaseerd op de officiële richtlijnen van de Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie en op wensen van diverse patiëntenverenigingen. Een onafhankelijk bureau toetst elke twee jaar of de praktijken voldoen aan de eisen.

Menzis Businessclub
Samen met andere TopZorg fysiotherapiepraktijken is Beweegcentrum Winschoten tevens uitgenodigd om deel te nemen aan de Menzis Businessclub. Dit is een innoverend en ondernemend netwerk van zorgaanbieders die een mening hebben over de gezondheidzorg en die er samen met Menzis de schouders onder willen zetten. Menzis gaat de dialoog met hen aan, niet alleen om hen invloed te geven op het zorginkoopbeleid, maar ook om van gedachten te wisselen over ontwikkelingen in de zorg. Denk daarbij aan de mogelijkheden van E-health of het stimuleren van zelfmanagement en klantsturing. Ook het stimuleren van een transparante, effectieve en effectieve zorg behoort tot de uitgangspunten. De actuele discussie over stijgende kosten in de gezondheidszorg vraagt om nieuwe en wellicht onorthodoxe oplossingen. Bundeling van inventieve ideeën vanuit het veld van de ondernemende zorgaanbieders vergroot de kans op het ontwikkelingen van betaalbare oplossingen voor de toekomstige zorg.

Voor meer informatie over TopZorg of een TopZorg fysiotherapeut kunt u terecht onder nummer 088 222 4242 of bezoek de website www.menzis.nl/topzorg

Beweegprogramma voor mensen met artrose

Bewegen houdt de spieren sterk, gewrichten soepel en geest gezond. Ook bij mensen met artrose. Activiteiten zoals wandelen en fietsen worden gemakkelijker. Door bewegen kom je lekkerder in je lijf te zitten. Het NIVEL ontwikkelde en onderzoekt een internetprogramma voor mensen met artrose tussen de 50 en 70 jaar.
Artrose is een veelvoorkomende gewrichtsaandoening, vooral op hogere leeftijd. Zij komt vooral voor in knieën en heupen, en vaker bij vrouwen dan bij mannen. In de volksmond heet artrose een vorm van slijtage van het kraakbeen, maar dat wil niet zeggen dat er niets aan te doen is. Door voldoende lichaamsbeweging – ook bij pijn – kan het kraakbeen zelfs weer dikker en steviger worden. Angst voor pijn zet echter vaak een cirkel naar minder bewegen en meer pijn in gang. Het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) heeft een internetprogramma ontwikkeld om deze cirkel te doorbreken. Het helpt mensen met artrose meer en gedoseerd te bewegen. Bij de deelnemers worden de effecten van het beweegprogramma op de klachten en dagelijkse activiteiten gemeten. Blijkt het programma effectief, dan komt het beschikbaar voor iedereen met knie- en heupartrose.

Pijn
Bewegen met pijn voelt onnatuurlijk, waardoor je gevoel zegt ermee te stoppen. Toch is pijn tijdens bewegen niet schadelijk voor de gewrichten. Door gedoseerd en stapsgewijs meer te bewegen verbetert de conditie, worden de spieren sterker en zijn alledaagse activiteiten, zoals boodschappen doen en het huishouden, gemakkelijker uit te voeren. Het programma Artrose In Beweging helpt artrosepatiënten op weg. Het programma duurt 8 weken.

Beweegprogramma
In het begin kiezen deelnemers een leuke activiteit om te doen, zoals fietsen, lopen of zwemmen. Ze krijgen via de website wekelijks een opdracht die – aan de hand van een voormeting – is afgestemd op hun niveau. Met de wekelijkse opdracht bouwen deelnemers de gekozen activiteit stapsgewijs op. Verder biedt het internetprogramma praktische informatie om dagelijkse problemen en hindernissen op te lossen. Binnen thema's zoals medicijngebruik, gezonde voeding en omgaan met pijn, doen deelnemers vaardigheden en kennis op die hen kunnen helpen bij het omgaan met artrose. Bij problemen of vragen kunnen ze contact opnemen met een fysiotherapeut.

Bron: Fysioforum
Datum: 09-03-2011

Popeye had gelijk: spinazie maakt sterk

Wetenschappers hebben bewijs gevonden voor wat Popeye al jarenlang wist, namelijk dat spinazie sterk maakt.
De wetenschappers ontdekten dat het eten van een bord spinazie er voor zorgt dat spieren efficiënter werken. Ze vonden dat mensen door het eten van 300 gram van de groente veel minder zuurstof verbruikten. Het effect is zelfs zo groot dat het drie dagen doorwerkt.
Uit het onderzoek blijkt dat bepaalde stoffen die in spinazie zitten er voor zorgen dat mitochondriën, deze voorzien onze cellen van energie, veel efficiënter gaan werken. Niet duidelijk is of het langdurig eten van grotere hoeveelheden ook goed is.
De onderzoekers willen nu gaan uitzoeken of diabetespatiënten en mensen met hart- en vaatziekten baat kunnen hebben bij het regelmatig eten van spinazie. Deze patiënten hebben namelijk slecht functionerende mitochondriën.
De resultaten van het onderzoek zijn verschenen in het tijdschrift Cell Metabolism.
Het onderzoek zijn verschenen in het tijdschrift Cell Metabolism.

Bron: Fysioweb
Datum: 09-02-2011

Nederlanders bewegen het meest

In vergelijking met andere Europese landen blijken Nederlanders de meeste uren bewegen; gemiddeld bijna zeven uur per week.

In Groot-Brittannië en Spanje is dit bijvoorbeeld 5,5 uur en in Frankrijk en Duitsland slechts een ruime vier uur. Dit blijkt uit onderzoek door TNS NIPO. Het is goed mogelijk dat dit te maken heeft met het feit dat Nederlanders zoveel fietsen, zeggen de onderzoekers. Zo gebruikt 52 procent de fiets voor dagelijkse bezigheden en 29 procent loopt. Alleen in Duitsland wordt ook vrij veel gefietst (30 procent), maar in andere landen ligt dat veel lager. Met name de Britten sporten weinig en hebben daar ook weinig behoefte aan. Slechts 22 procent van hen sport regelmatig. Een derde van de Britten zou het wel willen, maar 46 procent sport niet en wil dit ook niet.

Bron: Consumed
Datum: 20-01-2011

KNGF sluit zich aan bij de Nederlandse Diabetesfederatie

Het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie) sluit zich als lid aan bij de Nederlandse Diabetesfederatie (NDF). De NDF is een overkoepelende vereniging van organisaties gericht op de zorg voor mensen met diabetes. Zij verenigt zorgverleners, wetenschappers en mensen met diabetes.
Het KNGF is al betrokken bij tal van diabetes gerelateerde ontwikkelingen, waaronder de NDF zorgstandaard. Tevens neemt het KNGF deel aan het Nationaal Actieprogramma Diabetes (NAD), een programma dat door acties gericht op preventie van (complicaties van) diabetes en goede zorg voor mensen met diabetes tot doel heeft de groei van diabetes in te perken. Het KNGF verwacht dat lidmaatschap van de NDF zal bijdragen aan een meer centrale positie van de fysiotherapie in de diabeteszorg.

Bron: Fysioweb
Datum: 29-12-2010

Nieuwe NHG/KNGF-richtlijn voor communicatie tussen huisarts en fysiotherapeut

Onlangs is een belangrijke stap gezet op weg naar verbetering van de communicatie in de eerste lijn. De drie bestuurders van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en het Nationaal ICT Instituut in de Zorg (Nictiz) ondertekenden de gezamenlijk ontwikkelde richtlijn Gestructureerde informatie-uitwisseling huisarts – fysiotherapeut.
De richtlijn beschrijft de momenten waarop huisarts en fysiotherapeut informatie uitwisselen, alsmede de aard en omvang van de door de ontvanger gewenste informatie. Bij de ontwikkeling is gebruikgemaakt van een al bestaande NHG-richtlijn waarin de informatie-uitwisseling tussen huisarts en specialist is beschreven en die in vele regio’s al op grote schaal wordt gebruikt. In de nabije toekomst dient de richtlijn als basis van een door de Nictiz te ontwikkelen standaard voor de uitwisseling van zorginhoudelijke gegevens tussen huisarts en fysiotherapeut.
De richtlijn is te downloaden via de websites van NHG (www.nhg.org), KNGF (www.kngf.nl) en Nictiz (www.nictiz.nl).

Bron: Medical facts
Datum: 17-11-2010