Beweegcentrum Winschoten krijgt TopZorg predicaat van Menzis

topzorgZorgverzekeraar Menzis heeft Beweegcentrum Winschoten het TopZorg predicaat toegekend.
Menzis kent het predicaat TopZorg toe aan praktijken die voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van kwaliteit van zorg, service en informatie voor de patiënt. Tijdens een feestelijke bijeenkomst maandag 31 oktober jl., overhandigde Bas Leerink, lid van de Raad van Bestuur Menzis, het predicaat Topzorg aan de aanwezige fysiotherapeuten. Het TopZorg predicaat bestaat al voor een negental behandelingen in ziekenhuizen. Nu breidt Menzis dit uit met fysiotherapie.

TopZorg fysiotherapie
Door eisen te stellen probeert Menzis de kans op een goed verloop van de behandeling en herstel zo groot mogelijk te maken voor de verzekerde.
Slechts 140 fysiotherapiepraktijken in Nederland die voldoen aan hoogste eisen op het gebied van korte wachttijden, medische kwaliteit en patiëntinformatie krijgen het TopZorg predicaat. De eisen zijn onder meer gebaseerd op de officiële richtlijnen van de Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie en op wensen van diverse patiëntenverenigingen. Een onafhankelijk bureau toetst elke twee jaar of de praktijken voldoen aan de eisen.

Menzis Businessclub
Samen met andere TopZorg fysiotherapiepraktijken is Beweegcentrum Winschoten tevens uitgenodigd om deel te nemen aan de Menzis Businessclub. Dit is een innoverend en ondernemend netwerk van zorgaanbieders die een mening hebben over de gezondheidzorg en die er samen met Menzis de schouders onder willen zetten. Menzis gaat de dialoog met hen aan, niet alleen om hen invloed te geven op het zorginkoopbeleid, maar ook om van gedachten te wisselen over ontwikkelingen in de zorg. Denk daarbij aan de mogelijkheden van E-health of het stimuleren van zelfmanagement en klantsturing. Ook het stimuleren van een transparante, effectieve en effectieve zorg behoort tot de uitgangspunten. De actuele discussie over stijgende kosten in de gezondheidszorg vraagt om nieuwe en wellicht onorthodoxe oplossingen. Bundeling van inventieve ideeën vanuit het veld van de ondernemende zorgaanbieders vergroot de kans op het ontwikkelingen van betaalbare oplossingen voor de toekomstige zorg.

Voor meer informatie over TopZorg of een TopZorg fysiotherapeut kunt u terecht onder nummer 088 222 4242 of bezoek de website www.menzis.nl/topzorg