Ergotherapie

Ergotherapie biedt hulp op uitvoeringsniveau

Lichamelijke of psychische problemen kunnen het uitvoeren van dagelijkse activiteiten flink beperken. Het kan gaan om simpele handelingen zoals eten en aankleden maar ook om meer complexe activiteiten. Ergotherapie kan dan uitkomst bieden. Het gaat altijd om maatwerk. Daarbij kijkt de ergotherapeut niet alleen naar uw beperking, ook eventuele aanpassingen in uw leefomgeving worden direct in de behandeling betrokken.

Van kinderen met schrijfproblemen tot beginnende dementie: het werkveld is groot

Het werkterrein van de ergotherapeut is groot. Zo helpen ergotherapeuten kinderen met schrijfproblemen. Aan de andere kant van het spectrum helpen ergotherapeuten mensen met beginnende dementie om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen

Ergotherapie is altijd maatwerk

Ergotherapie beperkt zich niet tot de behandelruimte. Ook de plek waar de problemen zich voordoen komt aan de orde: thuis, op het werk of op school. De zorg wordt altijd afgestemd op de wensen van de cliënt. Dat betekent dat we met u op zoek gaan naar hetgeen u belangrijk vindt. Verder observeren we uw dagelijkse activiteit, en brengen we de beperkingen en vooral ook de mogelijkheden en oplossingen in kaart. Om een compleet beeld te krijgen overlegt de ergotherapeut soms ook met de betrokken arts, de fysiotherapeut of andere betrokkenen, zoals mantelzorgers en leerkrachten,

Een doel staat voorop: zorgen dat de cliënt zichzelf zo goed mogelijk kan redden.

Als alles duidelijk is worden doelen voor de toekomst opgesteld en nagegaan hoe deze doelen bereikt kunnen worden. De ergotherapeut bedenkt oplossingen, trainingen en geeft advies. Voor sommige oplossingen zijn hulpmiddelen of aanpassingen aan woon-, studie-, en werkomgeving nodig. Alles staat in het teken van de cliënt en hoe die zichzelf zo goed mogelijk kan redden.

Bent u benieuwd wat onze ergotherapeut voor u kan betekenen? Neem dan contact op met Beweegcentrum Winschoten. Wij hanteren geen wachttijden. Binnen 48 uur heeft u een afspraak en in het geval van spoed zelfs binnen 24 uur.

 

Maak een afspraak    De hierboven ingevulde gegevens worden alleen gebruikt voor het maken van een eerste afspraak.