Kids in Action – een uniek programma om uw kind weer op een gezond gewicht te brengen

Steeds meer kinderen kampen met overgewicht. Ze voelen zich anders dan kinderen met een normaal gewicht. Onzekerheid en een laag zelfbeeld komen veel voor. Daarnaast verhoogt overgewicht de kans op klachten. Diabetes type 2 komt veel voor. Hetzelfde geldt voor beweeg- en gewrichtsklachten. Op latere leeftijd zorgt overgewicht bovendien voor een hogere kans op hart- en vaatziekten.

Om overgewicht bij kinderen weer onder controle te krijgen, biedt Beweegcentrum Winschoten het programma Kids in Action. Het is gericht op kinderen en jongeren met overgewicht in de leeftijd van 6 t/m 16 jaar.

Afvallen door verandering van leefstijl

Kids in Action is een leefstijlveranderingsprogramma. Dat betekent dat we naar de gehele leefstijl van uw kind kijken. Hoeveel wordt er dagelijks bewogen? Is er ruimte voor sport? Daarnaast bekijken we wat en hoeveel uw kind eet. Inzicht in deze aspecten is essentieel om het gewenste resultaat te bereiken: een gezond gewicht. En dan niet voor even, maar voor de rest van het leven.

Samenwerking tussen specialisten

Kids in Action is een uniek programma. Verschillende specialisten zijn betrokken. Het team bestaat uit een kinderarts van het OZG, een diëtist van Dietheek , een beweeg- en leefstijladviseur en een kinderfysiotherapeut van Beweegcentrum Winschoten. Samen komen we tot de beste behandeling. Het programma zet in op een duurzaam resultaat en beslaat circa twee jaar.

Verloop traject

Het traject start met een bezoek aan de huisarts. Deze zal uw kind doorverwijzen naar de kinderarts. Na de kinderarts komt uw kind bij de beweeg- en leefstijladviseur. Vervolgens wordt een intake gepland met de diëtist. Deze neemt het voedingspatroon van uw kind en het gezin door.

Vervolgens start het eerste half jaar van het programma. Een intensief programma dat door kinderen als erg leuk wordt ervaren. Deelnemers komen vier maanden lang twee keer week sporten. Daarna volgt een periode van twee maanden waarin een keer per week wordt gesport. Een geleidelijke afbouw zorgt dat uw kind de kans krijgt om de beweging zelf in het dagelijks leven in te passen.

Deelnemen?

Wilt u dat uw kind weer op een gezond gewicht komt? Wilt u dat uw kind weer zelfverzekerd mee kan doen op school? Neem dan contact met ons op.

Maak een afspraak    De hierboven ingevulde gegevens worden alleen gebruikt voor het maken van een eerste afspraak.