Bewegen moet geen opgave worden,
we willen blijven dansen

Ga naar Manuele Therapie

Bewegen om te doen wat je wilt,
dáár gaat het om!

Ga naar Kinderfysiotherapie

Ziekteverzuim verminderen door
een betere werkhouding? Vertel!

Ga naar Gezondheidsmanagement

 

Patiënt informatie betreffende corona maatregelen

Beste patiënten,

Het zal niemand ontgaan zijn dat we een bijzondere periode doormaken. Net als iedereen in de zorg, staat ook de fysiotherapie voor ongewone uitdagingen. Onze therapeuten trekken samen op in het maken van keuzes en het verstrekken van informatie. We informeren u hierbij graag over de maatregelen die genomen zijn in de fysiotherapiepraktijken en op welke wijze de praktijken de komende periode omgaan met de corona maatregelen.

De afgelopen periode is de fysiotherapeutische zorg weer stapsgewijs opgebouwd. Om zowel onszelf als zorgverleners en onze patiënten zoveel mogelijk te beschermen tegen besmetting met het coronavirus volgen we hierin de adviezen m.b.t. het veilig leveren van zorg van het RIVM en de GGD en wordt er in iedere praktijk een strak hygiëneprotocol gevolgd. Afhankelijk van de verdere ontwikkeling van de pandemie en besmettingen zal waar nodig het beleid worden aangepast.

Omdat op dit moment de situatie met regelmaat verandert, kunnen we hierbij alleen de huidige stand van zaken weergeven. Bij veranderingen in het beleid zullen we dat dan ook direct kenbaar maken.

Onderstaand een aantal voorbeelden van aanpassingen en regels die we in onze praktijk toepassen. We willen u vragen deze goed door te lezen vooraf aan uw bezoek aan onze praktijk:

Wanneer vragen wij u niet naar de praktijk te komen en eerst te bellen voor overleg:

(bij beantwoording van één of meer van de volgende vragen met ‘ja’):

 • Bent u korter dan 14 dagen geleden in aanraking geweest met een bevestigde COVID-19 cliënt?
 • Heeft u symptomen van verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen en/of koorts (≥38⁰C)?
 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze klachten?
 • Heeft u op dit moment covid-19?
 • Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met bewezen corona?
 • Bent u genezen van covid-19 en bent u klachtenvrij korter dan 24 uur?
 • Bent u in thuis isolatie?

Aandachtspunten en huisreglement:

 • Waar mogelijk behandelen we op afstand via o.a. videoconsult
 • We geven geen handen bij binnenkomst
 • We wassen regelmatig onze handen. Ook van u kan gevraagd worden uw handen te wassen voor en/of na de behandeling
 • Uw therapeut opent en sluit de deuren. We vragen u vriendelijk zelf geen deurklinken aan te raken
 • Bij hoesten en niezen doen we dat aan de binnenkant van de elleboog
 • We gebruiken papieren zakdoekjes en gooien deze na gebruik weg
 • We hanteren waar mogelijk 1.5 meter t.o.v. alle aanwezige personen op de praktijk
 • We hanteren een strikt schoonmaakrooster in de praktijk per behandelruimte en gehele praktijk
 • Onze kleedkamers mag door maximaal 1 persoon tegelijk gebruikt worden. De douches blijven gesloten
 • Indien gewenst neemt u zelf een gevulde bidon mee voor in de oefenzaal. De pantry wordt niet gebruikt door cliënten
 • Toilet gebruik wordt geminimaliseerd. We vragen u alleen bij hoge nood gebruik te maken van het toilet. Deze wordt met grote regelmaat gereinigd
 • We maken geen gebruik van lakens op de behandelbanken en tafels en vragen u om zelf een schone badhanddoek en/of kleine handdoek mee te nemen naar de praktijk
 • Cliënten komen alleen naar de praktijk, alleen indien noodzakelijk met een ander persoon erbij. Bij kinderen geldt 1 ouder/verzorger per kind.
 • begeleiding gaat niet mee de behandelkamer in en blijft niet in de wachtkamer wachten, maar wacht buiten de praktijk
 • Cliënten komen maximaal 5 minuten van te voren binnen in de praktijk
 • Cliënten gaan na de behandeling direct naar huis
 • We proberen waar mogelijk rekening te houden met inrichting, looplijnen (evt. 1 richtingsverkeer)
 • Het kan zijn dat uw therapeut een aangepast rooster heeft om niet teveel mensen tegelijk in de praktijk aanwezig te laten zijn. Het kan zijn dat u daardoor niet op uw gewenste tijd gezien kan worden. We hopen hiervoor op uw begrip.
 • Behandeling aan huis: de algemene gedragsregels van in de praktijk gelden ook voor behandeling bij de cliënt thuis.

Fysiotherapie

Diverse specialisaties zoals
sportfysiotherapie, manuele therapie
en handtherapie:
de juiste zorg op maat.

Training

Medische trainingen specifiek
afgestemd op uw situatie;
uw conditie verbeteren en
alledaagse zaken gemakkelijker doen.

Advies

Als werkgever geïnteresseerd in het verminderen van ziekteverzuim?
Wij maken samen met u een plan gericht op preventie en reïntegratie.

Junior

Gespecialiseerd in het behandelen van kinderen tot 18 jaar met een achterstand in hun bewegingsontwikkeling of met problemen van bewegingsvaardigheden.

Welkom

Beweegcentrum Winschoten is een praktijk voor fysiotherapie, revalidatie, ergotherapie en een sportschool. Ons team werkt met veel passie om u de zorg te bieden die bij u past.

Maak een terugbelafspraak

U kunt bij ons terecht met klachten aan:

Kaak
20180131135403
Nek
20180131135433
Rug
20180131135641
Buik
20180131135720
Been
20180131135910

Wij bieden de volgende behandelingen

Kwaliteit in beweging