Vanaf maandag 23-3-2020 hebben wij alle locaties van Beweegcentrum Winschoten en Handtherapie Groningen tijdelijk gesloten in navolging op de landelijke adviezen van het RIVM en de lokale adviezen van de GGD.

Op dit moment is het aantal besmettingen in onze regio nog laag en door de norm van 1,5 m afstand te houden te respecteren, kunnen we ons steentje bijdragen om verdere besmetting hopelijk tot een minimum te beperken.  Wij kunnen hierdoor uw behandeling bij ons in de praktijk of bij u aan huis niet op de gebruikelijke manier laten plaatsvinden. Wij beschikken niet over de noodzakelijke beschermingsmiddelen.

Wat doen we nog wel:

Intake op afstand bij verwijzing of via directe toegankelijkheid.
Mocht u de komende periode klachten krijgen waarvoor u fysiotherapeutische zorg denk nodig te hebben dan kunt u rechtstreeks of na overleg met de huisarts contact met ons opnemen.
Wij zullen dan telefonisch contact met u zoeken en u telefonisch en/of  via videobellen en mail van adviezen en eventueel oefeningen voor thuis voorzien. Op deze manier proberen we u zo goed mogelijk te ondersteunen bij het krijgen van grip op de klachten totdat u weer bij ons in de praktijk kunt komen.

Telefonische consulten of videobellen
Met patiënten die bij ons in behandeling komen en zijn houden wij periodiek contact om u zo door deze fase heen te helpen en advies te geven. Ook een oefenprogramma kan worden opgestuurd.

Spoed
Patiënten die om welke reden dan ook als spoed gekenmerkt zullen worden zullen we alleen zien na overleg met de huisarts/specialist of op verwijzing van de huisarts of specialist. Dit bij hoge uitzondering en met de beschermingsmiddelen die daarvoor noodzakelijk zijn. Mits de patient geen risicoverschijnselen vertoont (verkoudheidsklachten, hoesten, koorts)  zoals beschreven door het RIVM

Wat kunt u zelf doen om aan voldoende lichaamsbeweging te komen?

We hebben hiervoor 2 links toegevoegd met meer informatie en enige inspiratie.

https://www.maxvandaag.nl/programmas/tv/nederland-in-beweging/

https://www.sportzorg.nl/

We blijven telefonisch, per mail en via facebook messenger bereikbaar voor u.

We willen u allemaal heel veel sterkte toewensen de komende periode en hopelijk zien en spreken we elkaar spoedig weer.

Blijf vooral gezond!